Adana Yöresi Türküleri

Adana Yöresi Türküleri

Adana Yöresi Türküleri

  • Yazar: H. Emre Bağce
  • Kitap Türü: Kültür, Müzik
  • Yayınevi: Okur Yazar Derneği Yayınları
  • İlk Basım Tarihi: 2022
  • ISBN: 978-605-71053-4-9
  • Sayfa: 62

İnsanlar kültürü üretir, kültür de insanları ve toplumları yoğurur, şekillendirir. Bu sayede insanlar toplum içinde bir arada yaşar. Çünkü bir toplumun yaşayış tarzı, alışkanlıkları, ürettiği her türlü maddi ve manevi değer ve adetleri… gelenek ve görenekleri, sanatı, mimarisi, eğitimi, bilimi, ahlakı, inancı o toplumun kültürünü meydana getirir. İnsanların verdiği hayat mücadelesi, yaşadığı acı-tatlı hatıra ve tecrübeler o toplumun hayata bakışını, zihniyetini derinden biçimlendirir. Bu yüzden Anadolu’nun her bir yöresinde farklı bir sese, farklı bir renge bürünür ezgiler. Fakat her birinde Anadolu insanının yaşadığı acıları, sevinçleri, aşkları, özlemleri, mutlulukları en sade, en doğal ve en saf biçimde dile getirir.

İnsanlar toplum ile kıyaslandığında sınırlı bir ömür sürer ve bu dünyadan göçerler. Yaşadıkları toplumda ve dünyada bıraktıkları ürünlerle, eserlerle var olur, anılırlar.

İşte bu anlayışla Yöre Yöre Ezgilerimiz yayın serisi içinde Adana Yöresi Türküleri çıktı. Adana Yöresi, ilçeleri ve bağlı köylerinden derlenen ve TRT Halk müziği repertuvarındaki türküler yer alıyor.

Adana Yöresi Türküleri kitabında, “Adana Köprü Başı” ve “Yüce Dağdan İndirdiler Odunu” türküleri dahil 51 adet türküye dair bilgiler ve sözler yer alıyor.

Türkü bilgilerinde; türkünün yöresi, kaynak kişisi, derleyen ve notaya alan bilgileri ile TRT repertuvar numarası var. Türkü sözlerinde ise, kaynak kişilerden derlendiği şekliye türkünün ilk (orijinal) sözleri yer alıyor.

Birçok eser gibi, türküler de, farklı kişilerce okundukları, icra edildikleri sırada üzerlerinde ekleme veya çıkarmalar yapılabiliyor. Türkülerin sözleri değişime uğruyor. Bu çalışmayla müzikseverlere ve halk müziği icrası ile meşgul olanlara birinci elden, doğru kaynaklar sunuluyor.

Yöre Yöre Ezgilerimiz kitap serisini bir tür Türkü ansiklopedisi gibi düşündük. Layıkıyla görülmesi ve kolay takip edilmesi için her bir yöreyi ayrı kitap olarak çıkarmak istedik. Bu şekilde, geçmiş ve gelecek kuşaklar arasında kültür köprüsünün kurulmasını ve külütr hazinemizin yaşatılmasını amaçladık.

Kitapta yer alan türkülerden bazıları:

Adana köprü başı
Ah neyleyim gönül senin elinden
Gide gide bir söğüde dayandım
Hasan Dağı senden yüce dağ olmaz mı?
Kadir Mevlam senden bir dileğim var
Sokuda bulgur gelinim
Yandı Çukurova yandı

Sonuçta, okurlar için keyifli ve faydalı olmasını dileriz.