Antigone

sophokles antigone

Antigone

  • Yazar: Sophokles
  • Kitap Türü: Edebiyat, Kültür
  • Yayınevi: Okur Yazar Derneği Yayınları
  • İlk Basım Tarihi: 2021
  • ISBN: 978-605-70687-6-7
  • Sayfa: 71

Antigone Okur Yazar Derneği Yayınları’ndan PDF E-kitap olarak çıktı.

Cumhuriyet’in ilk döneminde dünya klasiklerini Türkçeye kazandırmayı amaçlayan çeviri çalışmaları yapıldı. Bu kapsamda, Sabahattin Ali Sophokles’in Antigone tragedyasını Türkçe’ye kazandırdı. Başta MEB olmak üzere değişik yayınevleri birçok kez kitabı bastı.

Elinizdeki kitabı, eserin ilk baskılarını dikkate alarak hazırladık. O dönemin dilini yansıtması bakımından, kelime ve cümlelerde o zamanki imlâ biçimini koruduk. Dönemin dilini, bugünkü okurun görmesi bakımından, bu konuya özellikle özen gösterdik. Fakat, muhtemelen matbaadan kaynaklandığını düşündüğümüz harf hatası gibi maddi yazım yanlışlarını düzelttik. Ayrıca, çeviri veya baskı sırasında meydana gelmiş olabilecek ve anlam bakımından düşüklüğe yol açan bir iki kelimeyi düzelttik. Bu ifadeleri editörün notu olarak ilgili yerlerde belirttik.

Birçok klasik eserde özlü sözlere, nasihatlare, hayata dair sorgulamalara rastlarız. Haliyle bu tür sözleri aynı zamanda sahne için yazılan tragedyalarda belki daha sıklıkla buluruz. Sophokles gibi usta bir yazarın elinizdeki Antigone eserinde de bu özelliği görebilirsiniz.

Antigone, ailesinin içine düştüğü acı tabloyu verdiği emirle daha da ağırlaştıran kralın buyruğuna uymaz. Eser bu meseleyi işler. Diyaloglardaki ustalık ve akıcılık dikkat çekicidir. Bu şekilde Sophokles yöneticilerin ruh halini ve yönetilenlere bakışını derinlemesine tahlil ediyor ve okura aktarıyor. Böylece insanların hayatını olumsuz etkileyen psikolojik unsurları bir örgü gibi işliyor. insanların sabit fikirleri veya kararları yüzünden meydana gelen beklenmedik sonuçlara işaret ediyor.

Okur Yazar Derneği Yayınları olarak Sophokles’in Antigone eserini yeni bir anlayış ve solukla okurla buluşturuyoruz. Bundan dolayı mutluyuz.

Ülkemizin edebiyat ve kültür hayatına mütevazı bir katkı olması dileğiyle.

Prof. Dr. H. Emre Bağce
20 Ekim 2021 / İstanbul