Devlet ve Fert

Devlet ve Fert Ahmet Ağaoğlu

Devlet ve Fert

  • Yazar: Ahmet Ağaoğlu
  • Kitap Türü: Bilim, Akademi, Tarih
  • Yayınevi: Okur Yazar Derneği Yayınları
  • İlk Basım Tarihi: 2022
  • ISBN: 978-605-71053-2-5
  • Sayfa: 134

Devlet ve Fert e-kitap olarak Okur Yazar Derneği Yayınları’ndan çıktı. PDF e-kitap olarak erişebilirsiniz.
Ahmet Ağaoğlu’nun Devlet ve Fert kitabı ilk olarak 1933 yılında yayımlandı. Kitap Cumhuriyetin ilk yıllarına ışık tutması bakımından kıymetlidir.
Devlet ve Fert’te Ahmet Ağaoğlu’nun Kadro çevresiyle giriştiği tartışmalar yer alır. Özellikle de Şevket Süreyya Aydemir ile… Bir kısmı polemik olmak üzere hararetli tartışmalardan oluşan kitaptaki yazılar, yazarın Cumhuriyet Gazetesi’nde Kadro çevresiyle giriştiği tartışma yazılarının bir araya getirilmiş halidir. Bu tartışmalar arasında, Yakup Kadri Karaosmanoğlu ile yürütülenler de hayli dikkat çekicidir.
Devlet ve Fert Türk siyasi hayatında bir devre ışık tutması bakımından önemlidır. Fakat aynı zamanda bugün için de kıymetini koruduğunu söyleyebiliriz. Liberalizm, kapitalizm, sosyalizm, veya milliyetçilik veya muhafazakarlık gibi siyasi ideolojiler veya iktisadi sistemler üzerine yapılan tartışmalarda veya sosyal yapı ve demokrasiye dair hususlarda okura Türkiye’nin nereden nereye doğru yol aldığını gösterir niteliktedir. Bu yüzden de dikkat çekicidir. Öte yandan, karşıt noktalarda yer alsalar da, Türkiye’de aydın veya entelektüel dediğimiz kimselerin profilini göstermektedir.
Okur Yazar Derneği Yayınları olarak, bu tartışmaların doğru veya yanlışlığını okurlara bırakıyoruz. Öncelikle bunun bir yayınevinin görevi olmadığını değerlendiriyoruz. Bizim görevimiz, böylesi tartışmaların toplumumuza sunulması, geçmişin bilgi yığını içinde unutulup kalmamasıdır.
Kısaca bu eserin, günümüzdeki tartışma kültürü dahil, kültürel birikimimizin gelişmesine, tarafların birbirilerini anlamak için neler yapabileceğine ışık tutacağına inanıyoruz. Şunu biliyoruz ki, açık, sarih, net kavram setleri ile birbirini anlamayan toplumlar, kavga ederek haklarını elde etmeye çalışırlar. Bu ise, verimsiz, çorak bir sosyal, siyasi ve kültür ortam anlamına gelir.
Ahmet Ağaoğlu’nun Devlet ve Fert kitabını okurken, eminiz siz de meseleler üzerine derinlemesine düşünme, iddiaları ve karşı iddiaları tartma imkânı bulacaksınız. İşte bunu, en büyük kazanım olarak görüyoruz. Umarız ilerleyen vakitlerde, Kadro çevresinden yazarların eserlerine de geniş yer veririz.
Neticede, kitabın, ülkemizin fikir, bilim ve kültür hayatına mütevazı bir katkı olması dileğiyle.
Prof. Dr. H. Emre Bağce
Ocak 2022 / İstanbul