Ordu Yöresi Türküleri

Ordu Yöresi Türküleri

  • Yazar: Güven Ersen
  • Kitap Türü: Kültür
  • Yayınevi: Okur Yazar Derneği Yayınları
  • İlk Basım Tarihi: 2019
  • ISBN: 978-605-65662-4-0
  • Sayfa: 81

Yöre Yöre Ezgilerimiz yayın serisi içinde Ordu Yöresi Türküleri çıktı. Ordu Yöresi, ilçeleri ve bağlı köylerinden derlenen ve TRT Halk müziği repertuvarındaki türküler yer alıyor.

Ordu Yöresi Türküleri kitabında, “Hekimoğlu Derler Benim Aslıma” ve “Ordu’nun Dereleri” türküleri dahil 65 adet türküye dair bilgiler ve sözler yer alıyor.

Türkü bilgilerinde; türkünün yöresi, kaynak kişisi, derleyen ve notaya alan bilgileri ile TRT repertuvar numarası var. Türkü sözlerinde ise, kaynak kişilerden derlendiği şekliye türkünün ilk (orijinal) sözlerine yer veriliyor.

Birçok eser gibi, türküler de, farklı kişilerce okundukları, icra edildikleri sırada üzerlerinde ekleme veya çıkarmalar yapılabiliyor. Türkülerin sözleri değişime uğruyor. Bu çalışmayla müzikseverlere ve halk müziği icrası ile meşgul olanlara birinci elden, doğru kaynaklar sunuluyor.

Yöre Yöre Ezgilerimiz kitap serisini bir tür Türkü ansiklopedisi gibi düşündük. Hem dikkat çekmesi hem de kolay takip edilmesi için her bir yöreyi ayrı kitap olarak çıkarmak istedik. Bu şekilde, geçmiş ve gelecek kuşaklar arasında kültür köprüsünün kurulmasını ve külütr hazinemizin yaşatılmasını amaçladık.

Kitapta yer alan türkülerden bazıları:

Bahçalarda mor meni
Gine yeşerdi fındık dalları
Hekimoğlu derler benim aslıma
Ordu’nun dereleri
Sabah güneşi doğdu boyalı konaklara

Okurlar için keyifli ve faydalı olmasını dileriz.