Rize Yöresi Türküleri

Rize Yöresi Türküleri

Rize Yöresi Türküleri

  • Yazar: Canan Bağce
  • Kitap Türü: Kültür
  • Yayınevi: Okur Yazar Derneği Yayınları
  • İlk Basım Tarihi: 2019
  • ISBN: 978-605-65662-5-7
  • Sayfa: 81

Yöre Yöre Ezgilerimiz yayın serisi içinde Rize Yöresi Türküleri çıktı. Rize Yöresi, ilçeleri ve bağlı köylerinden derlenen ve TRT Halk müziği repertuvarındaki türküler yer alıyor.

Rize Yöresi Türküleri kitabında, “Ağısar Dereleri” ve “Hayde Gidelum Hayde” türküleri dahil 67 adet türküye dair bilgiler ve sözler yer alıyor.

Türkü bilgilerinde; türkünün yöresi, kaynak kişisi, derleyen ve notaya alan bilgileri ile TRT repertuvar numarası bulunuyor. Türkü sözlerinde ise, kaynak kişilerden derlendiği şekliye türkünün ilk (orijinal) sözlerine yer veriliyor.

Birçok eser gibi, türküler de, farklı kişilerce okundukları, icra edildikleri sırada üzerlerinde ekleme veya çıkarmalar yapılabiliyor. Türkülerin sözleri değişime uğruyor. Bu çalışmayla müzikseverlere ve halk müziği icrası ile meşgul olanlara birinci elden, doğru kaynaklar sunuluyor.

Yöre Yöre Ezgilerimiz kitap serisini bir tür Türkü ansiklopedisi gibi düşündük. Hem dikkat çekmesi hem de kolay takip edilmesi için her bir yöreyi ayrı kitap olarak çıkarmak istedik. Bu şekilde, geçmiş ve gelecek kuşaklar arasında kültür köprüsünün kurulmasını ve külütr hazinemizin yaşatılmasını amaçladık.

Rize Yöresi Türküleri Kitabında yer alan türklerden bazıları:

Ağısar dereleri
Çayeli’nden öteye
Gökte yılduz ay misun
Hayde gidelum hayde
Oy dağlarum dağlarum
Parmağunda yüzükler

Okurlar için keyifli ve faydalı olmasını dileriz.