Safahat

Mehmet Akif Ersoy Safahat

Safahat

  • Yazar: Mehmet Akif Ersoy
  • Kitap Türü: Edebiyat, Şiir
  • Yayınevi: Okur Yazar Derneği Yayınları
  • İlk Basım Tarihi: 2022
  • ISBN: 978-605-71053-5-6
  • Sayfa: 156
Safahat Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un şiir kitabı Okur Yazar Derneği Yayınları’ndan çıktı.

Safahat yazarı Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy Milli Mücadelenin önde gelen isimlerinden biridir. Toplumun ortak bir ruh etrafında toplanması ve mücadele etmesi için büyük çaba göstermiştir. Başta İstanbul olmak üzere, Anadolu’da mücadelenin örgütlenmesi doğrultusunda çalıştı. Yani makalelerle, yaptığı konuşmalarla işgale karşı halkın direnişe geçmesinde önemli rol oynadı.

Yazılarında ve şiirlerinde altını çizerek işlediği hususları kendi hayatına yansıtmıştır. Hem yazılarıyla hem yaşayış biçimiyle topluma örneklik teşkil etmiş bir kişiliktir Mehmet Akif. Milli Mücadele ve sonrasında, içinde yaşadığı topluma ve dünyaya dair ilkeli bir duruş sergilemiştir. Çalışmak, çaba göstermek, yılmamak, mücade etmek, Hakkı ve hakikati dosdoğru şekilde her ortamda dile getirmek Mehmet Akif’in sarsılmaz ilkelerini oluşturmuştur.

Bu doğrultuda, başyazarlığını (başmuharrirliğini) yaptığı haftalık derginin isminin Sırat-ı Müstakim olması hiç de yadırgatıcı değildir.

Safahat’a Dair

Okumakta olduğunuz Safahat, Mehmet Akif’in ilk yayınlanan şiir kitabıdır. Sonraki şiir kitaplarında da üst başlık olarak Safahat ismini kullanmış olmakla birlikte, her bir kitabının kendine özgü bir başlığı bulunmaktadır.

Türkiye’de birçok yazar ve şairde olduğu gibi, Mehmet Akif’in yayınlanan kitaplarında, iyi niyetli de olsa bir yöntem hatası yapılmaktadır. Ayrı ayrı basılmış eserleri, yayın ve dağıtım kaygılarıyla bir araya getirerek okura ulaştırma yolu tercih edilmiştir. Bu ise, kanaatimizce eserlerinin değerini artırmak yerine düşürmektedir. Daha fazla okunmaları yerine daha az okunmalarına yol açmaktadır.

Yukarıda belirttiğimiz çerçevede, Mehmet Akif’in yedi şiir kitabı çoğu vakit sadece Safahat adı altında Külliyat olarak adeta bir ansiklopedi gibi yayınlanmıştır. Her bir eseri de, o külliyat içinde belirtilmiş olsa da, eserin hacmi artmış, her bir şiir kitabının kendi bütünlüğü kanaatimizce bir hayli zedelenmiş, zayıflamıştır. Bunun bir göstergesi, birçok kitaplıkta bulunmasına rağmen, okunmadan rafta kalmasıdır.

Okur Yazar Derneği Yayınları olarak, yazarın / şairin farklı vakitlerde yayınlanmış olan eserlerini kendi yaptığı gibi, ayrı ayrı yayınlamayı daha uygun görüyoruz. Bu kapsamda, ilk şiir kitabını Safahat’ı yayınlıyor olmaktan kıvanç duyuyoruz. Böylece, eserin hak ettiği saygının yanı sıra geniş kitlelerce ve özellikle genç kuşaklarca daha fazla okunacağını umuyoruz.

Ülkemizin edebiyat ve kültür hayatına mütevazı bir katkı olması dileğiyle.

Prof. Dr. H. Emre Bağce
Mayıs 2022 / İstanbul