Süleymaniye Kürsüsünde

Süleymaniye Kürsüsünde

Süleymaniye Kürsüsünde

  • Yazar: Mehmet Akif Ersoy
  • Kitap Türü: Edebiyat, Şiir
  • Yayınevi: Okur Yazar Derneği Yayınları
  • İlk Basım Tarihi: 2023
  • ISBN: 978-605-71053-6-3
  • Sayfa: 50
Süleymaniye Kürsüsünde Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un şiir kitabı Okur Yazar Derneği Yayınları’ndan çıktı.

Süleymaniye Kürsüsünde yazarı Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy Türk edebiyatının ve Milli Mücadelenin önde gelen isimlerinden biridir. Toplumun ortak bir ruh etrafında toplanması ve mücadele etmesi için sesiyle, sözüyle, kalemiyle büyük çaba göstermiştir. Başta İstanbul olmak üzere, Anadolu’da mücadelenin örgütlenmesi doğrultusunda makalelerle, yaptığı konuşmalarla işgale karşı halkın direnişe geçmesinde önemli rol oynamıştır.

Yazılarında ve şiirlerinde altını çizerek işlediği hususları kendi hayatına yansıtmış, hem yazılarıyla hem yaşayış biçimiyle topluma örneklik teşkil etmiş bir kişiliktir Mehmet Akif. Osmanlı’nın son dönemlerinde olduğu gibi, Milli Mücadele ve sonrasında da, içinde yaşadığı topluma ve dünyaya dair ilkeli bir duruş sergilemiştir. Çalışmak, çaba göstermek, yılmamak, mücade etmek, Hakkı ve hakikati dosdoğru şekilde her ortamda dile getirmek Mehmet Akif’in sarsılmaz ilkelerini oluşturmuştur.

Bu doğrultuda, başyazarlığını yaptığı haftalık derginin isminin Sırat-ı Müstakim olması hiç de yadırgatıcı değildir.
Okumakta olduğunuz Süleymaniye Kürsüsünde, Mehmet Akif’in Safahat dizisinin ikinci şiir kitabıdır.

Süleymaniye Kürsüsünde Şiir Kitabı Hakkında

Sırâtımüstakim ve Sebîlürreşâd dergilerinde yayımlanmış olan şiirlerinden 1912 yılında tek başlık altında 1002 mısra olarak yayımlanmıştır. Topluma vaaz veya nasihatler şeklinde tasarlanan şiirde, aydınlar, gazeteciler, yöneticiler, din adamları ve halkın akıl, bilgi ve ahlaktan nasıl uzaklaştığını; kutuplaşan siyasi ve toplumsal zeminde, herkesin nasıl kendi bencil menfaatini kolladığnı, bunun da toplum açısından nasıl bir çürüme ve çöküşe yol açtığını çarpıcı bir dille anlatmış, çözüm yollarını göstermeye çalışmıştır.

Türkiye’de birçok yazar ve şairde olduğu gibi, Mehmet Akif’in yayınlanan kitaplarında da, iyi niyetli de olsa bir yöntem hatası yapılmaktadır. Ayrı ayrı basılmış eserleri, çoğunlukla yayın ve dağıtım kaygılarıyla tek kitap olarak okura ulaştırılmaktadır. Bu ise, kanaatimizce eserlerinin değerini artırmak yerine düşürmektedir. Daha fazla okunmaları yerine daha az okunmalarına yol açmaktadır.

Yukarıda belirttiğimiz çerçevede, Mehmet Akif’in yedi şiir kitabı çoğu vakit sadece Safahat adı altında külliyat olarak adeta bir ansiklopedi gibi yayınlanmıştır. Her bir eseri de, o külliyat içinde belirtilmiş olsa da, eserin hacmi artmış, her bir şiir kitabının kendi bütünlüğü kanaatimizce bir hayli zedelenmiş, zayıflamıştır. Bunun bir göstergesi, Safahat’ın ve birçok başka yazarın eserinin pek çok kitaplıkta bulunmasına rağmen, okunmadan raflarda kalmasıdır.

Okur Yazar Derneği Yayınları olarak, yazarın / şairin farklı vakitlerde yayınlanmış olan eserlerini kendi yaptığı gibi, ayrı ayrı yayınlamayı daha uygun görüyoruz. Bu kapsamda, şairin Süleymaniye Kürsüsünde başlıklı ikinci şiir kitabını yayınlıyor olmaktan kıvanç duyuyoruz. Böylece, eserin hak ettiği saygının yanı sıra geniş kitlelerce ve özellikle genç kuşaklarca daha fazla okunacağını umuyoruz.

Ülkemizin edebiyat ve kültür hayatına mütevazı bir katkı olması dileğiyle.
Prof. Dr. H. Emre Bağce
Şubat 2023 / İstanbul