Ahmet Haşim

Ahmet Haşim

1884 yılında Bağdat’tda doğdu. Babası mülkiye kaymakamlarından Arif Hikmet Bey, annesi Sara Hanım’dır. Devamı